הנהלת הקמפוס

הצוות בעלומים, הוא שילוב של צוותים מקומיים וצוותי חוץ. 
 
הושקעה מחשבה רבה כיצד לתמרן בין צרכי המוסד השונים, בין צרכי הילדים ובין הכישורים והמיומנויות השונות של הצוותים. מחד – צוות שמכיר ודובר את שפת הילדים, מבין את המקום שממנו הם באים, ומאידך – צוות היגוי וצוות חינוכי ישראלי, שמכיר גישות חדשניות בחינוך, פתוח ומודע לשיטות מגוונות של טיפוח ילדים בסיכון ומחבר את הילדים אל מקורות העם היהודי.
 
הצוות הישראלי גם עומד בקשר עם יועצים מהארץ ומאירופה במטרה לתת פתרונות ומענים מתאימים לשלל הבעיות של חניכי המוסד.
 
 

מנהלת הקמפוס – מלכה בוקיעט
380-50-4631278
  

מנהל הפנימיה – לודמילה ויקטורובנה אנדרייבה
380-50-4462434
office@alumim.com
 

רכזת חינוכית-לימודית – חנה רובין
380-50-4631266
 

אם בית ראשית – דבורה רבינוביץ′
380-50-4630993