סמינרים

במסגרת החזון שלנו שמטרתו לעזור לילדים בכל רחבי אוקראינה, אנו מכירים בכך שחלק חשוב מיישום החזון הוא עידוד וסיוע לרשויות הרווחה בכלל להתמודד עם האתגרים הרבים שניצבים מולם.
 
אנו עוסקים בקישור מערך גדול של אנשי מקצוע מחד, ושל עובדים סוציאליים מאידך למרכז, ויוצרים יחד תוכניות העשרה, תדרוך והכשרה. אנו משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו, לצורך חשיפת אנשים אלו לידע ולניסיון מערבי, אנו עורכים סמינרים תקופתיים, מעבירים סדנאות לעובדי רווחה, ומארגנים הרצאות של מומחים בתחום.